Mijn naam is Koen Sweelssen. Ik studeerde fysiotherapie aan de Hogeschool van Utrecht. Daarna ben ik werkzaam geweest in meerdere complementaire praktijken. Ik  werd onder meer intern opgeleid tot acupuncturist en werkte met magneetveldtherapie.

In 2000 kwam ik in aanraking met cranio sacraal therapie.

In 2003 opende ik mijn praktijk voor cranio sacraal werk. In dat jaar kwam ik ook in aanraking met energetische houtbewerking.

In 2009 voltooide ik de modules biodynamische cranio sacraal therapie bij Roger Gilchrist.

In 2013 sloot ik mijn toenmalige praktijk en ging me richten op het werken met hout.

Sinds we tafels voor craniosacraal therapeuten zijn gaan maken, komt cranio weer op een nieuwe manier terug in mijn (werk) leven.

Nu doe ik parttime houtbewerking en  een aantal craniosessies per week.

De Maalstroom specialiseert zich in biodynamische houtbewerking. We maken een grote variatie aan houten gebruiksvoorwerpen, gericht op gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Denk hierbij aan meditatiestoelen, bedden, eettafels, huisontstoringen, waterverbeteraar, archetypische voorwerpen voor persoonlijke ontwikkeling.

De Maalstroom maakt geen alledaags houtwerk. De voorwerpen zijn kort gezegd bezield. Het is die bezieling die tot uiting komt in bewegingen van de energie, biodynamieken genaamd. De bezieling en de biodynamieken inspireren tot healing en eenwording. 

Daarnaast is er hard gewerkt om de natuurwetten die achter de manier van bouwen zitten te ontrafelen. Dit heeft geresulteerd in het praktisch inzetbaar gedachtengoed dat Luisterend Bouwen heet.

De Maalstroom heeft een nauwe samenwerking met De Tempelaer, waar de werkplaats is, waar het gedachtengoed overgedragen kan worden. Waar hard gewerkt wordt om een wonderschone droom neer te zetten waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten op een plek, die vrij is van ruis. Waar de aarde voelbaar is. Waar je je weer kunt herinneren wie je bent. Waar je kunt Zijn.

De Tempelaer is de plek waar De Maalstroom zijn gift aan de wereld geeft: Tempels bouwen, luisterend. Om in te zitten, om in te zijn alleen of met een groep. Om contact te maken met onze voorouders. Om te helen en een te worden in het veld van collectieve kracht.

Een zee van liefde is voelbaar in de onderstroom van de Tempelaer. Hier is een krachtige plek ontstaan waar men de mogelijkheid heeft om weer in contact te komen met de bron. Een plek die je uitnodigt om te zijn wie je werkelijk bent. Een ontmoeting in de waarheid met elkaar en te voelen dat we allen met elkaar verbonden zijn. Dat er geen scheiding is, want dat doet alleen de angst. Dat er niets moet of hoeft , alleen dat wat zelf wil. Thuiskomen bij je zelf. Vrijheid en verbondenheid.

Je kunt hier komen om te rusten en op te laden, in de stilte te zijn om jezelf te hervinden, te mediteren. Om te aarden en te gronden.

Weer contact maken met de universele liefde, met het goddelijke, en weer te verbinden met de kern van de aarde en haar kracht en liefde te voelen.

Onze houten krachtvoorwerpen kunnen je daarbij ondersteunen.

Deze plek is ontstaan vanuit een creatie van licht en liefde. Een ontmoetingsplek voor zielen. De energie van de Maalstroom die hier geland is heeft voor de verdieping en de belichaming gezorgd.

Het is ook een magische plek waar de natuurkrachten voelbaar zijn. Vuur, dans en muziek worden hier bewust beleefd en geven vreugde en kracht. In de werkplaats dansen de lichtjes als het hout spreekt. Als er gewerkt wordt met de energie van de Maalstroom knispert, knettert en zindert het er. Er wordt geleefd.

De Tempels die wij hier bouwen staan in verbinding met Al wat is en helpen hun bezoekers weer in hun eigen kracht te gaan staan.

Een bezoek aan de Tempelaer kan begeleid en ondersteund worden als daaraan behoefte is. Middels gesprekken, inspiratiesessies met houten krachtvoorwerpen of craniosacrale therapie. In de nabije toekomst zal ook contact met paarden mogelijk zijn. Bij voldoende aanmeldingen worden cursussen luisterend bouwen met hout georganiseerd.

Er is mogelijkheid tot overnachten, bijvoorbeeld voor een zelfstandige retraite.

Ook bieden wij de ruimte aan kleine groepen (max 8 pers) voor activiteiten die passen in het geheel. Honden zijn, na overleg, welkom.

De bewoners van de Tempelaer eren de aarde, respecteren, werken en leven samen met mens, dier en natuur, intussen luisterend naar de stem vanuit het universum. (en soms vergissingen makend : ) )

De Bron.

Als je weet wie je bent, komt de rest van Zelf
Weten wie je bent. Thuis komen bij je wezen. Dat onnoembare deel van wat we zijn voordat we een naam hebben. Daar waar we in volle ontmoeting zijn met de goddelijke paradox van het bestaan. Daar waar wat is, is en simultaan niet is.

De grote uitdaging van het leven zelf is in ontmoeting te zijn met dit deel van onszelf en in het weten hiervan te functioneren in een wereld die ons zo verleidt, dat we makkelijk vergeten wie we zijn.
Een andere goddelijke paradox is dat die wereld die ons verleidt naar buiten te gaan, ons tevens de tools geeft om naar binnen te gaan. Denk aan de natuur, denk aan krachtplekken, denk aan hoe het lichaam ons waarschuwt. In feite nodigt de wereld ons continu uit om voorbij dualiteiten te gaan. Het leven heeft een plan, en dat plan zit verweven in zijn natuur. En dat plan kennen we, als we weten wie we zijn voorbij onze naam, voorbij onze rollen en voorbij onze gedachtes over de wereld.

Biodynamische houtbewerking, poorten naar non dualiteit
De rol van De Maalstroom (het bedrijf) hierin is de volgende. De Maalstroom(biodynamisch houtwerk) biedt een hele directe poort naar ons Zelf, naar het contact met ons wezen. De Maalstroom (bedrijf en biodynamisch houtwerk) maakt biodynamisch houtwerk, dat ons heel direct naar de ervaring van het ware Zelf toe kan leiden. Op die manier kan er een versnelling in het bewustzijnsproces plaatsvinden. Begeleiding in (houtwerk-) sessies, healings, overdracht via cursussen, op maat gemaakte gebruiksvoorwerpen en tempelbezoeken zijn allemaal “poorten naar Non-dualiteit die wij bieden. 

Dit uiteraard met inachtneming van de vrije keus van de mens om (nog) niet door de poort te gaan. Onze rol is die van begeleiden. De werkelijke stappen maakt iedereen zelf.

Rol in de Maatschappij. Als we weten wie we zijn, komt de rest van Ons
Maatschappelijk is de rol van De Maalstroom het openen en toegankelijk maken van bewustzijn, zodat mensen bij het eerder beschreven plan kunnen komen in zichzelf. Inherent gaat ieder individu die het pad van bewustzijn inslaat, bewuster om met zichzelf, met de medemens, met de dieren en met de natuur. Als we weten wie we zijn komen we in gezamenlijkheid tot oplossing, kunnen we in gezamenlijkheid voorbij dualiteit met elkaar leven. Daaruit vloeit vanzelfsprekend voort dat beslissing die worden gemaakt collectief, niet alleen goed zijn voor ieder individu, of voor het collectief, maar voor alles wat er is (en da’s veel).

Op het moment dat ik dit schrijf, is het evident dat de meeste mensen leven in een collectief veld van angst. Het leren weten wie je bent, laat je zien wie je bent voorbij die collectieve angst. En hoewel we vaak bang zijn voor die plek, omdat het in eerste instantie erg eenzaam kan voelen. Is dat ook de plek waar het collectieve veld van ‘MensKracht’ ervaren kan worden. Dit is het veld van de toekomst, want hierin kunnen we in wezenlijke ontmoeting zijn met onszelf, met elkaar en met alles-wat-is. 

Kritische massa
Op dit moment is een sterke ontwikkeling zichtbaar. Veel bedrijven, gemeentes en instellingen krijgen point of views die hun rol in het grotere geheel helder maken. Er zijn omslagpunten geweest rond de crisis en 2012 die een sterke toename van bewustzijn hebben voortgebracht. Er is een sterk groeiende behoefte aan bewustzijn. Toch zijn de tools voor eenwording aan het verouderen. Religie blijkt al een tijdje niet te geven wat er wordt gezocht, omdat het vaak zichzelf boven zijn doel stelt. En veel van de middelen die er zijn om thuis te komen, worden ingezet om klachten en kwalen te genezen. Daar ligt een veld open, waar veel te halen valt om een kritische massa te bereiken. Waar is de plaatsvervanger van religie zoals we die hebben gekend? Het individu dat zichzelf vindt, heeft geen thuis, geen ontmoetingsplek voor gelijkgestemden en geen plek om God te ontmoeten. 

Mijn naam is Koen Sweelssen.
Ik studeerde fysiotherapie aan de Hogeschool van Utrecht.
Daarna ben ik werkzaam geweest in meerdere complementaire praktijken. Ik  werd onder meer intern opgeleid tot acupuncturist en werkte met magneetveldtherapie.

In 2000 kwam ik in aanraking met cranio sacraal therapie.

In 2003 opende ik mijn praktijk voor cranio sacraal werk. In dat jaar kwam ik ook in aanraking met energetische houtbewerking.

In 2009 voltooide ik de modules biodynamische cranio sacraal therapie bij Roger Gilchrist.

In 2013 sloot ik mijn toenmalige praktijk en ging me richten op het werken met hout.

Sinds we tafels voor craniosacraal therapeuten zijn gaan maken, komt cranio weer op een nieuwe manier terug in mijn (werk) leven.

Nu doe ik parttime houtbewerking en  een aantal craniosessies per week.
Sinds 2018 worden de sessies ook weer vergoed.

Sluit Menu