Duaalsynthese

Het pad van stilte en cranio

Duaalsynthese

Cranio maakt de kracht van het non-dualisme meteen voelbaar.

Cranio genegeerd stilte

Dynamische stilte

In deze stilte ontstaat een ruimte voor contemplatie

En vooral een ontvankelijkheid voor het stille antwoord, dat oprijst uit het niets. 

De eerste stap op dit pad is te komen tot de herinnering van wie we zijn.

Stap 2 tot 100 is, telkens weer herinneren wie we zijn.

De oefening? stilte, vergeving, loslaten, kiezen voor de liefde.

 

Duaalsynthese komt direct voort uit craniosacraal therapie. Het is gebaseerd op een fenomeen van cranio, dat de Long-Tide wordt genoemd. In de Long Tide wordt een veld actief dat krachtig inwerkt op de omgeving. 
Menig aanschouwer van de craniosessie is in slaap gevallen tijdens de sessie van hun kind of partner, dit is de inwerking van het Long Tide fenomeen.

Hoe?
Duaalsynthese gaat over het samen laten komen van ogenschijnlijke tegenstellingen. De basis daarvoor is ons aanschouwend bewustzijn, 

Bewustzijns training op maat
Duaalsynthese kent een coachende benadering die meer oplossingsgericht is, en veel praktische aanknopingspunten geeft omtrent meditatie en bewustzijn en issues die we in onze ontwikkeling tegen komen. (bijvoorbeeld: man/ vrouw stukken, gezien worden, acceptatie, vergeving, trauma&genezing) 

Wat?
Het is een sessie waarbij de craniotherapeut al zijn/haar ervaring, vaardigheden en senses gebruikt om in stilte een sessie te geven, waarbij geen aanraking plaatsvindt.

Waarom?
Ten eerste is in een aantal gevallen aanraking niet de optimale benadering. Aanraking confronteert uiteraard en dat is een helend effect ervan, maar het kan ook afleiden. Het kan iemand letterlijk uit zijn/haar stilte halen.

Voor wie?
Duaalsynthese is een nondualistiche benadering. Bijbehorend is filosofie die uitgaat van de eigen kracht van de mens om heel te worden. Voor de juiste persoon op het juiste moment kan een sessie duaalsynthese heel diep inwerken. De biodynamische krachten kunnen vaak vrijer hun werk doen.

 

Diepe Ontspanning​ Pijvermindering Ruimte Voor Persoonlijke Ontwikkeling ​

Praktijk Koen Sweelssen

Sinds 2003 run ik een Praktijk voor Cranio-Sacraal therapie