Behandelplan

Aan het einde van de eerste sessie wordt een behandelplan gemaakt en door de therapeut en de cliënt getekend. De client tekent dan ook dat de therapeut hem/haar op de hoogte heeft gesteld van de clientrechten die op de achterkant van het behandelplan staan uitgewerkt

Helderheid en bescherming

Dit behandelplan wordt ter bescherming van de cliënt opgesteld. Zodat we zeker weten dat iedereen op de hoogte is van rechten en plichten van de client en  van de therapeut.

Ik heb getracht dit zo licht en begrijpelijk als mogelijk is te omschrijven.

Hieronder een voorbeeld

 

Het blad clientrechten

Als je tekent voor akkoord behandelplan, dan teken je ook dat je op de hoogte bent van rechten en plichten van therapeut en client omtrent de sessies.

Als je nu vast leest…dat scheelt!